Föreningsarkivet Västernorrland får in många olika typer av arkiv. Vi har valt att kategorisera dessa på detta sätt:


A
Bildnings- och kulturorganisationer
Exempel: föreningsdrivna bibliotek, studieförbund, sångkörer, konst- och teaterföreningar, hembygdsföreningar, folkdansgillen m fl.
B Ekonomiska föreningar
Exempel: bostadsrättsföreningar, byggnadsföreningar, kooperativa föreningar, folketshusföreningar, sjuk- och begravningskassor m fl.
C Fackliga organisationer
Exempel: LO-förbund, tjänstemannafack, syndikalister m fl.
D Sport- och idrottsorganisationer
Exempel: idrottsföreningar, skytteföreningar, sportfiskeföreningar m fl.
E Antidrogorganisationer
Exempel: nykterhetsloger, Verdandi, Sällskapet Länkarna, Visir, Riksförbundet narkotikafri ungdom m fl.
F Politiska organisationer
Exempel: partidistrikt, ungdoms- och kvinnoklubbar, arbetarekommuner m fl.
G Religiösa organisationer
Exempel: missions- och baptistförsamlingar, metodister, Frälsningsarmén, EFS m fl.
H Solidaritets- och sociala organisationer
Exempel: Röda Korset, Rädda Barnen, handikapporganisationer, pensionärsföreningar, kvinnoföreningar, lionsklubbar, scouter, barnensdag-föreningar m fl.
I Freds-, fritids- och miljöorganisationer
Exempel: jakt- och fiskevårdsföreningar, turistföreningar, brukshundsklubbar, lottakårer m fl.
ö Övriga organisationer/Personarkiv
Exempel: ungdomsföreningar, ordenssällskap, LRF, övriga intresseorganisationer, personarkiv m fl.