Medlemsavgiften baseras på organisationens medlemsantal, ett visst hyllutrymme är kopplat till avgiften. För allt utnyttjat hyll­utrymme därutöver debiteras 150 kronor per påbörjad ny hyllmeter (hm). Utom i de fall när gallringsbara handlingar lämnas, då tillkommer en avgift på 200 kronor per påbörjad hyllmeter. Detta gäller från 2009. Tidigare har gallringsfristen varit 10 år den är numera ändrad till 7 år. Man kan alltså idag gallra verifikationer från 2004 och bakåt.

I medlemskapet ingår bland annat vår medlemstidning Arkivbladet, erbjudanden om utbildningar, inbjudan för ombud till årsmöte samt möjlighet att nominera kandidater till styrelsen. Nya medlemsavgifter gäller från 2010.

De mindre distriktsorganisationerna betalar endast efter antalet medlemmar enligt tablån. Paraplyorganisationer betalar medlemsavgift efter särskild överenskommelse.

Medlemsantal

Medlemsavgift

Utrymme i hm

0-200

300 kr

1

201-750

750 kr

2

751-1000

1000 kr

3

1001-5000

2500 kr

5

5001-10000

5000 kr

10

Fler än 10000

7500 kr

15

Inkomna medlemsansökningar behandlas och beslut fattas om godkännande på Föreningsarkivet Västernorrlands styrelsemöten. Besked lämnas till den aktuella organisationen efter godkänd ansökan.

Vid utträde
Om en förening av någon anledning önskar utträde ur Föreningsarkivet Västernorrland ska beslut om utträde fattas av respektive förenings styrelse. När ansökan om utträde lämnas in ska även en kopia från styrelsemötet där beslutet tagits bifogas. En avgift för arbete och materialkostnader kan komma att tas ut från berörd förening.

Utan medlemskap
Man kan välja att lämna in arkiv hos Föreningsarkivet Västernorrland utan att söka medlemskap, men då utgår en avgift på 200 kronor per påbörjad hyllmeter för slutarkiv och 250 kronor per påbörjad hyllmeter för gallringsbart material.